ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
ელექტრო-შოკი
 • ელექტრო შოკი 2000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი 5000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 1000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 1000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 1000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 1000k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი 5500k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k
  გაყიდვა: 70 ლ.
  განვადება: 6,42 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k
  გაყიდვა: 70 ლ.
  განვადება: 6,42 ლ.
  სრულად